De fascinatie voor
                            nieuwe beelden
               kleur en licht